Banki uniwersalne.

Bank BNP Paribas. Banki można podzielić na kilka grup. Można między innymi posegregować je dzieląc je na banki uniwersalne. W Polsce mamy ich wiele. Jednym z nich jest Bank BNP Paribas. Bank ma w logo zielony kwadrat z czterema gwiazdami. Jest to bank Francuski jakiego główna siedziba znajduje się w Paryżu. Obecnie prezesem banku jest Baudouin Prot. Jest to jeden z bardziej znanych banków uniwersalnych na całym świecie. Jest to z jednej strony bank zaś z drugiej grupa kapitałowa. Został on utworzony w 2000 roku poprzez połączenie banku Paribas i banku Banque Nationale de Paris w skrócie BNP. Stąd właśnie powstała pełna obecnie używana nazwa banku. Uważa się go za największy bank strefy euro jeżeli weźmiemy pod uwagę kapitalizację giełdową. Spółka banku należy do indeksu CAC 40. Bank BNP Paribas uznawany jest także za największy bank detaliczny jaki znajduje się we Francji. Posiada ponad 2200 oddziałów. Bank zajmuje się obsługą finansową programu ropa za żywność jaki działa w Iraku. Obecnie bank posiada aż osiemnastu członków grupy kapitałowej.

Credit Agricole Bank Polska.

Kolejnym z banków uniwersalnych jaki jest bardzo dobrze wszystkim znany jest Credit Agricole Bank Polska. Bank założono w 1991 roku. Głowna siedziba banku mieści się we Wrocławiu przy placu Orląt Lwowskich. Prezesem banku jest Romuald Szeliga. Kapitał własny banku wynosi prawie 650 milionów złotych, a zyski netto sięgają 92 milionów złotych. Credit Agricole jest bankiem detalicznym jaki nastawia się na obsługiwanie klientów indywidualnych jak też i osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Oferta banku skierowana jest także do przedsiębiorców. Działalność jaką prowadzi bank nastawiona jest na bankowość detaliczną i na kredyty konsumenckie. Bank bardzo dobrze rozbudował swoją sieć placówek partnerskich i własnych na całej Polsce.

Deutsche Bank Polska.

Deutsche Bank Polska, jest kolejnym z banków uniwersalnych. Założono go w 1995 roku w Polsce. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. Bank należy do grupy banków komercyjnych. Usługi banku skierowane są zarówno do klientów biznesowych jak i do indywidualnych. W ofercie są również usługi dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Na początku w Polsce spółka działała jako dwa odrębne banki. Był nimi Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank PBC. Władzami banku jest prezes zarządu Krzysztof Kalicki iwiceprezes zarządu Leszek Niemycki.

Getin Noble Bank.

Do grupy banków uniwersalnych można zaliczyć także Getin Noble Bank. Został on utworzony w 2004 roku w formie spółki akcyjnej. Głowna siedziba banku znajduje się w Warszawie. Prezesem Getin Noble Banku jest Artur Klimczak. Bank został utworzony poprzez połączenie Getin Banku SA z Noble Bankiem SA. Miał on swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie znajduje się na szóstym miejscu banków, biorąc pod uwagę wartość ich aktywów. Pod względem liczby placówek bank znajduje się na trzynastym miejscu. Bank ma w swojej ofercie produkty finansowe, inwestycyjne i oszczędnościowe. Są one przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak też dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest również do korporacji i samorządów. Getin Bank zajmuje się także bankowością detaliczną. Noble Bank natomiast zajmuje się bankowością prywatną. Bank pełni również funkcję doradcy z zakresu inwestycji, czy też nieruchomości. Pomaga również w art. Bankingu i wspiera od strony prawa i podatków. Bank ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień co świadczy o tym, że jest bankiem na najwyższym poziomie.