Główne składniki kredytu gotówkowego

Umowa o kredyt gotówkowy składa się z wielu elementów. Warto przeanalizować najważniejsze składniki kredytu gotówkowego w celu lepszego selekcjonowania pożyczkodawców. Ocena składników kredytu gotówkowego obniża również ryzyko dla kredytobiorcy i dla tworzenia zdolności kredytowej.

Najważniejsze koszty kredytowania potrzeb

Jeden z najważniejszych składników kredytu gotówkowego to oprocentowanie nominalne. W standardowych pożyczkach gotówkowych maksymalna wartość oprocentowania to czterokrotność stopy lombardowej ogłaszanej przez NBP. Oczywiście parabanki funkcjonują nie tylko w oparciu o oprocentowanie nominalne pożyczek gotówkowych, ale przede wszystkim w oparciu o wysokie prowizje. Można powiedzieć, że bez prowizji opłacalność instytucji pozabankowych mocno maleje. Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych to jeden z planów Ministerstwa Sprawiedliwości, a zatem z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do oczyszczenia rynku z wielu podmiotów pozabankowych. Każdy kredyt gotówkowy spłacasz ratami, najczęściej równymi lub malejącymi. Raty równe to mniejsza opłacalność, ponieważ odsetki generują się z większej kwoty. Przy ratach malejących ograniczasz natomiast nieco zdolność kredytową, ponieważ sytuacja twojego budżetu domowego pogarsza się we wstępnym okresie spłaty, aby poprawić się w późniejszym terminie. Po przeliczeniu raty malejące to zawsze lepsze rozwiązanie. Kolejny składnik umowy kredytu gotówkowego to ubezpieczenie. Coraz częściej przy drobnych kredytach gotówkowych nie trzeba korzystać z ubezpieczenia, a jedynie potwierdzić dobrowolne poddanie się ewentualnej egzekucji komorniczej. W niektórych umowach o pożyczki gotówkowe znajdziesz też nietypowe opłaty manipulacyjne, chociażby za dojazd agenta z gotówką. Trzeba również uważać na koszty karne. Takie koszty występują, jeżeli nie spłacasz terminowo zobowiązań.

Szybkie porównanie całkowitych kosztów pożyczki

Większość składników kredytów składa się na całkowity koszt zobowiązania. Dzięki wskaźnikowi RRSO najszybciej porównasz oferty kredytów gotówkowych na rynku. W bankach detalicznych i w parabankach sytuacja ze składnikami kredytów wygląda podobnie. Pozyskanie kredytu jest kosztowne, ale przy optymalnej zdolności do spłaty zobowiązania bezpieczne.