Czy jesteś świadomym klientem banku- podstawę terminy?

W okolicznościach zmieniających się warunków na rynku finansowym lokaty bankowe to nadal najbezpieczniejszy i najbardziej popularny sposób na zdeponowanie naszych oszczędności w celu kapitalizacji odsetek. Kiedy stoisz przed wyborem lokaty bankowej, warto zwrócić uwagę, na znaczenie określeń, które są stosowane w danej ofercie. Takie określenia jak oprocentowanie stałe, kapitalizacja lokaty, czy czas trwania lokaty, to wiedza, która pozwoli nam odpowiednio postępować na samym starcie, jak również podczas czasu trwania lokaty, na www.moje-oszczedzanie.com.pl przeczytasz jak odpowiedzialnie i bezpiecznie zaoszczędzić gotówkę.

Oprocentowanie lokat bankowych.

Aby otrzymać lepsze warunki, zakładając lokatę, musimy pamiętać, że czas odgrywa istotną rolę. Nasze oprocentowanie będzie uzależnione od wysokości, jak i od czasu, na który zakładamy depozyt. Procent, który widzimy na starcie oferty lokacyjnej, jest oprocentowaniem w skali całego roku. Lokaty długo terminowe cechują się zazwyczaj zmiennym oprocentowaniem, co niekiedy może przynosić korzyści, ale nie zawsze. Natomiast lokaty na krótsze okresy np. miesięczne lub trzymiesięczne posiadają stałe oprocentowanie. Te z kolei dają nam możliwość stabilnego przewidywania, jakie zyski będziemy mogli osiągnąć po upływie wyznaczonego czasu.

Czym jest kapitalizacja odsetek na lokacie bankowej.

Kapitalizacja to przede wszystkim częstotliwość dopisywania odsetek, które wnikają ze zdeponowanego kapitału. Zasada im większy kapitał, tym większe odsetki w tym przypadku ma większą wartość, ponieważ automatyczne podwyższanie kapitału o dopisane odsetki daje nam możliwość zarobienia dodatkowych środków. Zazwyczaj przy standardowych założeniach banki doliczają kwotę odsetek w monecie zakończenia trwania lokaty. Istnieją jednak lokaty, które w swoich warunkach pozwalają na kapitalizacje z większą częstotliwością. Np. kapitalizacja codzienna lub w okresie 3 miesięcy. Rzecz jasna dla klientów jest to bardzo opłacalne przedsięwzięcie. Dlatego podczas przeszukiwania ofert lokat bankowych warto koncentrować się na dodatkowych kryteriach, jakie są oferowane. Bardzo dobrym narzędziem w tym zakresie może okazać się porównywarka lokat. To bardzo proste i intuicyjne narzędzie, dostarczające bardzo dużo pomocnych informacji a co najważniejsze może wpłynąć na jakość naszej decyzji.

Czas trwania lokaty.

Nie jest to czynnik niegrający roli. Relatywnie im dłuższy czas, tym większy zysk, a więc jest fundamentalny. W zależności od naszych preferencji lokaty zakładamy na okres 1, 3, 6 czy nawet 36 miesięcy. Ale istnieją również niestandardowe kryteria pozwalające nam dostosować czas depozytu na przykład na 9 miesięcy. Jeżeli warunki, jakie posiadasz, są ściśle określone, warto porozmawiać z doradcą bądź ekspertem w tym zakresie. Twój deponowany kapitał to tak naprawę również zysk dla instytucji bankowych, ponieważ środki, jakie lokujemy, mogą posłużyć bankom, do udzielania kredytów i proponowania innych finansowych rozwiązań.