Lokaty bankowe

Czy jesteś świadomym klientem banku- podstawę terminy?

W okolicznościach zmieniających się warunków na rynku finansowym lokaty bankowe to nadal najbezpieczniejszy i najbardziej popularny sposób na zdeponowanie naszych oszczędności w celu kapitalizacji odsetek. Kiedy stoisz przed wyborem lokaty bankowej, warto zwrócić uwagę, na znaczenie określeń, które są stosowane w danej ofercie.