konsolidacja zadłużenia

Po co scalać zadłużenie?

Konsolidacja zadłużenia to jedna z najważniejszych praktyk restrukturyzacji. Przyjmuje się, że do konsolidacji kredytobiorca potrzebuje zawsze pozytywnej zdolności kredytowej, bez której podpisanie umowy jest po prostu niemożliwe w aktualnych warunkach prawnych funkcjonowania bankowości detalicznej. Po co scalać zadłużenie w praktyce?