Czy można zamienić zadłużenie w inwestycję?

Inwestycja i kredyt, czy wskazane pojęcia w ogóle łączą się na pewnym poziomie? Tak, chociaż dla wielu osób wyda się on abstrakcyjny. Zamiana zadłużenia w efektywną inwestycję długoterminową jest możliwa, ale wymaga przeprowadzenia dokładnych analiz ekonomicznych. W artykule poznasz najważniejsze techniki zestawiania kredytów w roli „zapalników” budowania stopy zwrotu w przyszłości.

Dodatkowa gotówka daje szansę na wygenerowanie dużych zakupów inwestycyjnych

Kredyt umożliwia wygenerowanie dużej siły nabywczej w krótkim terminie. Im lepszy dostęp do kredytu gotówkowego z dobrym oprocentowaniem, tym większa szansa trafienia w okazje, np. na rynku nieruchomości. Poza tym kredyt pozwala na dodatkowe zakupy papierów wartościowych, chociażby podczas debiutów nowych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oczywiście finansowanie akcji, czy innych papierów wartościowych kredytem to znaczące ryzyko i z tego powodu należy zawsze ustalać tzw. akceptowalny poziom straty (poziom zamknięcia pozycji, jeżeli sprawy potoczą się gorzej niż zakładałeś w strategii inwestycyjnej). Solidna zdolność kredytowa i możliwość pozyskania gotówki gwarantuje również lepsze warunki negocjacji z dostawcami różnorodnych produktów, szczególnie luksusowych. Większość przedsiębiorców posługuje się kredytem w celu rozwoju dodatkowych inwestycji. Zakupy nowych maszyn finansowane kredytem umożliwiają wzrost zdolności produkcyjnych, a jednocześnie wyprzedzenie konkurencji. W takim przypadku kredyt spłaca się poprzez nowe możliwości sprzedaży towarów. Oczywiście całkowite uzależnienie od kredytu nie jest rozwiązaniem rozsądnym. W inwestycjach kredyt powinien stanowić jedynie pewną dźwignię, dodatkowy punkt przy trafieniu w okazję.

Kredyt jako dźwignia inwestycyjna w czasach kryzysowych

Poza tym możesz poczekać na niskie stopy procentowe lub poświęć czas na kumulację kapitału własnego. Wtedy otrzymasz kredyt na jeszcze korzystniejszych warunkach, co umożliwi ograniczenie ryzyka przy zarządzaniu inwestycjami. Zdolność kredytowa, dobra sytuacja w Biurze Informacji Kredytowej, wiedza o polityce monetarnej i wyszukiwanie okazji inwestycyjnych to dobre, a co najważniejsze perspektywiczne rozwiązanie. Dostępność kredytu w czasach kryzysu jest w stanie podnieść szansę na przejęcie firm konkurencyjnych lub zagwarantować rozpoczęcie dochodowego biznesu w krótkim czasie. Zadłużenie to zatem w pewnym sensie dźwignia finansowa. Oczywiście istnieje ryzyko porażki, ale przy odpowiedniej strategii manipulacji oprocentowaniem masz szansę je zminimalizować.