W jaki sposób chronić oszczędności?

Decyzja o oszczędzaniu nie należy do najłatwiejszych i wymaga dobrego planowania budżetu domowego. Oszczędzanie jednak nie wystarczy do odniesienia sukcesu ekonomicznego. Trzeba bowiem chronić nadwyżki kapitałowe przed inflacją, nadmierną spekulacją, nieoczekiwanymi zdarzeniami. Jak to robić prawidłowo?

Konieczność dywersyfikacji kapitału

Główna zasada dotyczy dywersyfikacji oszczędności, czyli ich dzielenia pomiędzy różne instrumenty rynku kapitałowego i lokaty bankowe. Dzięki dywersyfikacji dochodzi do uśrednienia zysku i do zabezpieczenia większości środków nawet po wystąpieniu poważnego kryzysu finansowego. Oszczędzanie wyłącznie na lokatach przynosi średni zysk w wysokości niecałych 2% rocznie, a inflacja w 2019 roku wyniesie prawdopodobnie ponad 2,5%, a tym samym przebije cel ustanowiony przez Narodowy Bank Polski. Zwykła lokata bankowa nie wystarczy do ochrony pieniędzy przed inflacją. Z tego wynika potrzeba porównywania depozytów oszczędnościowych i rozwijania wiedzy o rynku kapitałowym. Analiza techniczna i fundamentalna to niezbędne obszary edukacyjne pozwalające właściwie typować spółki giełdowe do spekulacyjnych inwestycji.

Lokata w zestawieniu z akcjami spółek dywidendowych

Lokata bankowa bardzo dobrze współgra z akcjami spółek dywidendowych, które regularnie dzielą się zyskiem z inwestorami. Stopa dywidendy w porównaniu do ceny akcji to często ponad 4%. W połączeniu z lokatą bankową to już szansa na całkowitą ochronę oszczędności przed wzrostem cen towarów i usług w gospodarce. Oszczędzanie wpływa pozytywnie na zdolność kredytową przy pilnych potrzebach zadłużeniowych. Oszczędzanie to często cel osób zastanawiających się nad kredytem hipotecznym lub konsumpcyjnym, ale powyżej 100 000 złotych.

Uwaga na potencjalne przejęcia depozytów przez „prawo”

Ochrona oszczędności wymaga rozdzielenia środków pomiędzy różne rachunki osobiste. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo tylko dla 100 000 euro. Nie jest to dobra wiadomość dla poważnych inwestorów indywidualnych, rentierów, a nawet zwykłych gospodarstw domowych zainteresowanych stałym zwiększaniem majątku. W historii zdarzały się już przejęcia zgromadzonych depozytów w bankach przez rząd (przykład Cypru z 2013 roku). Śledzenie trendów politycznych i scenariuszy kryzysowych to zatem ważny punkt dla ochrony depozytów.