Kredyt hipoteczny – warunki oraz formalności

Własne „cztery kąty” to marzenie wielu z nas. Jednak nie każdy z nas jest w stanie w przeciągu swojego życia oszczędzić na ten cel. Coraz częstszym rozwiązaniem, z którego zatem korzystamy jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jest to rodzaj zobowiązania, które zaciągamy właśnie na ten jeden określony cel, tj. zakup lub remont domu albo mieszkania. Elementem charakterystycznym tego typu zobowiązania jest hipoteka. Stanowi ona obciążenie danej nieruchomości i jest zabezpieczeniem dla banku na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał wywiązywać się z obowiązku spłat rat zaciągniętego kredytu hipotecznego. Instytucja ma wtedy prawo sprzedać obciążoną nieruchomość, by móc odzyskać swoje pieniądze.

Wkład własny

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez posiadanego wkładu własnego jest dziś niestety właściwie niemożliwe. Własne oszczędności są zatem koniecznością. Minimalna wysokość wkładu własnego to 10 procent wartości nieruchomości. Pozostałe 90 procent wartości kredytuje nam bank. Oczywiście im większe oszczędności posiadamy, tym lepiej dla nas, ponieważ lepsze warunki kredytu hipotecznego jesteśmy w stanie wynegocjować. Najbardziej optymalna wysokość wkładu własnego, które zazwyczaj oczekuje większość banków, wynosi około 25- 30 procent wartości nieruchomości. Nie trzeba oczywiście wspominać o tym, że z uwagi na bardzo wysokie sumy i bardzo długi okres kredytowania, wysokość naszych oszczędności ma ogromne znaczenie. Każdy wynegocjowany element wpływa bowiem korzystnie na całkowity koszt naszego kredytu.

Zdolność kredytowa

Obok posiadanego wkładu własnego, aby móc starać się o kredyt hipoteczny, należy posiadać również odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Bank ustala ją na podstawie następujących czynników:

- wysokość dochodów oraz forma i warunki zatrudnienia (z uwagi na zazwyczaj bardzo długi okres kredytowania nasze dochody muszą być nie tylko stosunkowo wysokie, lecz także regularne; jeśli nie jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, nasze szanse na uzyskanie kredytu niestety maleją);

- historia kredytowa (analizowana jest przy pomocy Biura Informacji Kredytowej; dzięki tej instytucji banki posiadają informacje dotyczące tego, czy w przeszłości nie miewaliśmy problemów ze spłatą rat zaciąganych zobowiązań lub zakupów na raty; jeśli takowe występowały, będzie to niestety miało wpływ na ostateczna decyzję banku);

- sytuacja rodzinna (znaczenie może mieć na przykład ilość posiadanego potomstwa i wynikające z tego stałe comiesięczne wydatki).

Po dogłębnej weryfikacji wyżej wymienionych czynników bank ustala ostateczną wysokość naszej zdolności kredytowej, co ostatecznie zależy od jego ostatecznej decyzji co do odrzucenia albo przyjęcia naszego wniosku o kredyt hipoteczny. Potem pozostaje nam oczywiście skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i, jeśli dopełnimy tej formalności, kredyt dochodzi do skutku. Kredytobiorca nie ma jednak dostępu do tych pieniędzy, ponieważ są one przelewane w postaci ustalonych wcześniej transz bezpośrednio na konto sprzedającego daną nieruchomość (w przypadku nieruchomości kupowanej na rynku wtórnym) lub dewelopera (gdy zdecydujemy się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym). Nam pozostaje regularna spłata rat zaciągniętego zobowiązania.

Reasumując, kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które bez wątpienia wiąże się z niemałym ryzykiem. Tego rodzaju kredyty zaciągane są na dość wysokie sumy i na długie lata, dlatego decyzja o nich powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona realną analizą naszych oczekiwań i możliwości finansowych. Bank je oczywiście dogłębnie analizuje i weryfikuje po tym jak złożymy wniosek o kredyt. Niech odbędzie się to jednak z pełną świadomością kredytobiorcy.