Co są stopy procentowe?

Chcesz dowiedzieć się, czym są stopy procentowe? Jest to bardzo ważna część finansów, a dokładniej mówiąc, dotyczy to tego, ile pieniędzy musisz zapłacić jako odsetki od kredytu. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, to koniecznie przeczytaj ten artykuł!


Stopa procentowa to cena pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. Bierze się pod uwagę okres kredytowania, a także ryzyko inwestycyjne. Im wyższa stopa procentowa, tym większe ryzyko, że trzeba będzie ponieść wysokie koszty kredytu. Obecnie stopy procentowe utrzymują się na prostym trendzie spadkowym od kilku lat. Ponieważ zmniejsza się popyt na pożyczki, banki starają się przyciągnąć klientów niższymi stopami procentowymi.

Do czego sluza stopy procentowe?

Wykorzystuje się je do określania opłacalności inwestycji oraz ich rentowności. Można je także używać do porównywania opłacalności różnych inwestycji. Ponadto, stopa procentowa jest wykorzystywana do określenia wysokości rat kredytu lub pożyczki. Wykorzystuje się ją także do obliczania odsetek od kredytów i pożyczek.

Co wpływa na stopę procentowa?

Rada Polityki Pieniężnej, czyli bank centralny, reguluje stopy procentowe. Wzrost cen oznacza wzrost poziomu inflacji. Aby zahamować gwałtowny wzrost cen, Rada podnosi stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie także cena pieniądza. Oznacza to, że bank centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym po niższej niż do tej pory cenie. W efekcie banki komercyjne udzielają kredytów i pożyczek oprocentowanych na niższym poziomie. Jak długo potrwa podwyżka stóp?
Rada Polityki Pieniężnej nie określa jednoznacznie czasu trwania podwyżki stóp procentowych. Bank centralny monitoruje sytuację gospodarczą i jeśli okaże się, że inflacja nadal rośnie, a wzrost gospodarczy nieznacznie spowalnia, to możliwe są kolejne podwyżki stóp. Jednak jeśli inflacja powoli będzie wracać do celu NBP (2,5%), a wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje przedsiębiorstw utrzymają się na stabilnym poziomie, to Rada bardziej prawdopodobne jest skłonna do obni��enia stóp w celu wspierania dalszego wzrostu gospodarczego.

Zobacz także:  Kredyt gotówkowy i hipoteczny - czym się różnią?

Na co wpływa Stopa procentowa NBP?

Regulując wysokość stopy procentowej Narodowy Bank Polski może oddziaływać na poziom inflacji oraz koszt kredytów pieniężnych. Podnoszenie stóp banku centralnego zmniejsza ogólny wzrost cen na rynku, a tym samym hamuje rozwój gospodarczy. Warto wiedzieć, że stopa Johna Maynarda Keynesa odnosi się do liczby podaży pieniądza i narzutu prognozowanego przez inwestorów, podczas gdy stopa Miltona Friedmana jest uznawana zabezpieczeniem przed hiperinflacją.

Jak wylicza się stopy procentowe?

nominalna stopa procentowa to stawka, jaką należy się bankowi, jeśli weźmiemy kredyt w walucie obcej. Jest ona ustalana przez instytucję finansową i podawana w oparciu o czas trwania umowy oraz wysokość pierwszej wpłaty. Aby obliczyć rzeczywistą stopę procentową, analizujemy dwa elementy: inflację i oprocentowanie kredytu. Inflacja to wskaźnik, który pokazuje wartość pieniądza na przestrzeni czasu. Aby uzupełnić całość informacji, analizujemy także oprocentowanie kredytu, aby dowiedzieć się ile faktycznie zapłacimy za pożyczkę.

Czy warto przejść na oprocentowanie stałe?

Jak można intuicyjnie oczekiwać, właściwie nie ma różnicy czy wybierzemy oprocentowanie stałe czy zmienne. Koszty kredytu na przestrzeni 5 lat pozostaną takie same, niezależnie od formuły oprocentowania. Możemy jednak sobie ułatwić życie, decydując się na stałe oprocentowanie. Dzięki temu będziemy płacić miesięcznie taką samą ratę i łatwiej będzie nam planować nasze finanse. Rata przy stałym oprocentowaniu (8,25%) wynosi około 789 zł.

Jak stopy wplywaja na inflację?

Zgodnie z teorią krzywej Philipsa, inflacja jest wyznaczana przez poziom bezrobocia. Jeżeli stopy są niższe od nominalnego poziomu bezrobocia, to oznacza to, że na rynku pracy brakuje miejsc. Aby zahamować proces wzrostu cen, czyli inflację Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Rośnie wtedy cena pieniądza. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie oprocentowanie kredytów. Powoduje to, że ludzie i firmy mają mniejsze możliwości ich spłaty. To z kolei powoduje redukcji popytu na dobra i usługi oraz rosnące bezrobocie. Jak wiemy z teorii ekonomicznej, gdy podaż jest większa niż popyt ceny maleją a gdy jest odwrotnie – rosną

Zobacz także:  Co wyróżnia kredyty gotówkowe

Kiedy inflacja spadnie?

Jednocyfrową inflację osiągniemy dopiero pod koniec 2023 r., a tarcza antyinflacyjna może obowiązywać do końca przyszłego roku – wynika z wywiadu dla „Gazety Polskiej”.

Kiedy kredyty spadna?

Banki komercyjne, od których zależy rynek finansowy, mają cały czas podwyższone stopy. Dlatego choć RPP obniża oprocentowanie rezerwy obowiązkowej dla banków co miesiąc od listopada 2020 roku, to przekłada się to na małe korzyści dla osób starających się o pożyczki. Tylko kilka banków oferuje atrakcyjne warunki pożyczek gotówkowych – na przykład mBank. W ciągu ostatniego roku wartość głównej stopy narodowej banku polskiego wzrosła aż o 1,5%. Tak wysoka wartość głównej stopy NBP nie notowano od 2008 roku. Analitycy są zgodni co do takich działań Rady Polityki Pieniężnej – mają one na celu utrzymanie stabilności cen oraz ograniczenie inflacji, która w minionym roku była bardzo duża.

Od czego zaleza stopy?

Stopa procentowa jest oparta na czynnikach takich jak Twoje miesieczne zobowiazanie oraz Twój dochód. Mozesz otrzymac mniejsze oprocentowanie, jesli podzielisz miesieczna kwote zobowiazania przez dochód. Wskaznik ten okresla, ile pozyczki bedzie Ci potrzebne do splacenia w ciagu jednego miesiaca. Im mniejszy wskaznik, tym lepiej. Czynniki rynkowe – stopa procentowa ulega takim samym wahaniom jak oprocentowanie rynkowe.

Po co wysokie stopy procentowe?

Wysokie stopy procentowe sprawiają, że kredytobiorcy muszą więcej zapłacić za kredyt. To powoduje, że mniej osób stara się o kredyt, a tym samym banki mają mniejsze wydatki na obsługę kredytów. W ten sposób banki mogą sobie pozwolić na wypłacanie niższych odsetek od lokat. Z drugiej strony niższe stopy procentowe oznaczają, że bankom opłaca się inwestować w obligacje Skarbu Państwa, a nie w lokaty.

Related Posts

W poszukiwaniu odpowiedniej pożyczki osobistej

Za każdym razem, gdy masz do czynienia z kryzysem finansowym, pewna myśl o zaciągnięciu pożyczki o…

Pożyczaj tylko wtedy, gdy musisz

Wiele osób czasami czuje potrzebę pożyczenia pieniędzy, a wynika to z wielu sytuacji czy też wielu…

Kredyt gotówkowy i hipoteczny – czym się różnią?

Kredyty gotówkowy i hipoteczny wydaje się niczym nie różnić. Ale to tylko pozory. Owszem zarówno j…

Jak działa WIBOR?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate – wskaźnik oparty na stopach procentowych, jakie banki oferują sobie nawzajem w trakcie transakcji finansowych w walucie PLN. WIBOR…

Czy można zastrzec swój PESEL?

Czy można zastrzec swój PESEL? To pytanie coraz częściej pojawia się wśród Polaków. Zastanawiamy się, czy jest to możliwe i co moglibyśmy zyskać na takiej decyzji. Sprawdźmy…

W jakie waluty inwestować w 2022?

Inwestowanie w rynku walutowym może być dochodowe, ale wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji, przygotowaliśmy krótki artykuł na temat top 5 walut, w które…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.