Ile kosztuje rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

, żartobliwy

Rozdzielność majątkowa to jeden z najdroższych elementów małżeństwa. Cena za rozdzielność majątkową to aż 4999 złotych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile kosztuje rozdzielność majątkowa, to koniecznie przeczytaj ten artykuł!


Zwykle koszt intercyzy to wydatek rzędu 600 złotych brutto, który obejmuje także taksę notarialną (maksymalnie 400 zł), opłatę za wypisy oraz podatek VAT. Warto jednak pamiętać, że każda sytuacja jest inna i koszt może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności.

Jak załatwić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Podpisując stosowną umowę w formie aktu notarialnego (intercyzę). W takiej sytuacji konieczna jest zgoda obydwu stron na rozdzielność majątkową.

Ile kosztuje rozdzielność majątkową u notariusza 2022?

Podstawowa opłata notarialna za rozdzielność majątkową to 400 zł + 23% VAT wynosi 92,00 zł. Suma łączna to 492,00 zł. Odpisy aktów notarialnych określa stawka podatku VAT oraz rocznicy ślubu: 1 egzemplarz 50 zł, 2 egzemplarze – 75 zł (W przypadku braku jednej strony powyżej 10 stron dokumentu). Wynajem sali sesyjnej – 125,00 zł.

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa cena?

Standardowa opłata za rozdzielność majątkową, która obejmuje podstawowe koszty przeprowadzenia całej procedury, wynosi 400 zł netto plus 23% podatku VAT. Należy jednak pamiętać, że takie stawki są aktualne wyłącznie wtedy, gdy przed ślubem para małżonków podpisuje intercyzę – umowę regulującą sposób dzielenia majątku w razie ewentualnego rozwodu lub separacji. Wszelkie dodatkowe koszty (np. ustalenie wartości majątku) mogą być naliczane indywidualnie i zależeć od tego, ile posiada para oraz jaki jest charakter ich wspólnego majątku.

Zobacz także:  Co to jest lokata i na czym polega?

Jakie dokumenty są potrzebne do rozdzielności majątkowej?

Jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, który obowiązuje rozdzielność majątkowa, należy przedstawić orzeczenie sądu. Jeśli jednak rozdzielność majątkowa została ustanowiona wcześniej przez strony w formie ugody notarialnej, to do jej rozwiązania potrzebny będzie jedynie wypis aktu notarialnego.

Czy można samemu zrobić rozdzielność majątkowa bez zgody małżonka?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej bez zgody drugiego małżonka – wtedy mamy do czynienia z tzw. przymusowym ustrojem majątkowym. Rozwiązanie to może być orzekane przez sąd wyłącznie na wniosek strony uprawnionej.

Jak szybko zrobić rozdzielność majątkowa?

Warto wiedzieć, że rozdzielność majątkowa co do zasady powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Jednakże w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa (jest to tzw. rozdzielność majątkowa z datą wsteczną).

Jednak aby szybko i skutecznie dokonać rozdzielności majątkowej, warto korzystać z usług profesjonalnego adwokata lub radcy prawnego. Tylko oni bowiem biegle posługują się prawem i potrafią odpowiednio przygotować cały niezbędny dokumentację.

Jak długo czeka się na rozdzielność majątkowa?

Zazwyczaj trwa to około 3 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że w przypadku rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków może to potrwać nieco dłużej – do 6 miesięcy.

Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

Podpisanie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową powoduje, że zamiast trzech mas majątkowych (majątek wspólny małżonków, majątek osobisty męża, majątek osobisty żony) funkcjonować będą tylko dwa majątki osobiste każdego z małżonków (majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża). Każde z małżonków będzie mogło swobodnie dysponować swoim majątkiem osobistym, bez konieczności uzyskiwania zgody drugiego małżonka. W przypadku umowy rozdzielności majątkowej nie bierze się pod uwagę wspólnego majątku małżeńskiego, który staje si�� własnością obojga małżonków.

Zobacz także:  Jakie zaświadczenie z ZUS do kredytu hipotecznego?

Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej?

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność małżeńska, a jeden z nich zmarł, drugi dziedziczy na podstawie ustawy o dowodzie osobistym. W przypadku rozdzielności majątkowej następuje to na identycznych zasadach – małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale. Jedyna różnica jest taka, że on nie bierze jednak udziału w podziale majątku wspólnego.

Kiedy rozdzielność majątkową nie chroni?

Wiemy już, że stanowi ona o rozdzieleniu majątków między małżonkami, ale czy chroni ona również małżonka przed długami partnera? Ciężko powiedzieć. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki, kiedy rozdzielność majątkowa nie będzie skuteczna.
Jeden z takich wyjątków to wierzytelności, które istniały już przed zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej. Jeśli więc dłużnik ustanowi rozdzielność swojego majątku od momentu podpisania umowy z wierzycielem, to może dojść do sytuacji, w której ta umowa nie będzie miała żadnego wpływu na ich relacje i obowiązek spłaty długu pozostanie nienaruszony.
Innym przykładem jest sytuacja, gdy dana osoba jest winna pieniądze bankowi lub innej instytucji finansowej. W takim przypadku również raczej nie uda się jej uniknąć spłaty danego zobowiązania. Dlaczego? Ponieważ bank może egzekwować swoje pieniądze na drodze sadowej i sfinalizować całą procedurę bez problemu.

Related Posts

Jakie zaświadczenie z ZUS do kredytu hipotecznego?

Zamierzasz wziąć kredyt hipoteczny? Jeśli tak, to musisz wiedzieć, jakie zaświadczenie z ZUS do kredytu hipotecznego jest Ci potrzebne. Nie martw się – jest to proces bardzo…

Co to jest lokata i na czym polega?

Czy wiesz, że możesz oszczędzać pieniądze, a jednocześnie mieć stale dostęp do nich? Wystarczy, że założysz lokatę. Lokata to produkt bankowy, który umożliwia bezpieczne oszczędzanie Twoich pieniędzy…

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Specjaliści udzielają konkretnych odpowiedzi na to, kiedy można sprzedać mieszkanie z kredytem. Zachęcamy do lektury! Czy bank ma prawo decydować o sprzedaży mieszkania klientowi? W Polsce nie…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.