Dobry i tani kredyt gotówkowy

Wiele dóbr i usług jest kosztownych. Dlatego też nie zawsze na to, aby je kupić, czy z nich skorzystać mamy wystarczającą ilość środków. Aby je zdobyć są różne sposoby. Można na przykład zaoszczędzić określoną kwotę. Jest to w wielu przypadkach świetne rozwiązanie, ale w niektórych całkowicie się nie sprawdza. Jest to spowodowane tym, że niektóre wydatki nie mogą czekać i na oszczędzania nie ma czasu, zwłaszcza, jeśli chodzi o większe kwoty. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu gotówkowego. Jest to kredyt, który można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Zaciągnięcie kredytu to oczywiście dodatkowe koszty w postaci odsetek, ale poniesienie tych kosztów wydaje się być całkowicie opłacalne, właśnie ze względu na możliwość niemal natychmiastowej realizacji wydatków. Jednak jeśli już zdecydujemy się na kredyt gotówkowy, to należy wybrać najkorzystniejszą ofertę. Trzeba tu uwzględnić wiele różnych aspektów. Po pierwsze bardzo ważne są koszty kredytu. Oczywiście najlepszy kredyt to taki, którego koszty nie będą wysokie. Najważniejszym zaś czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu jest jego oprocentowanie. Powinno ono być jak najniższe. Może się ono jednak też zmieniać pod wpływem różnych czynników, choćby takich, jak wysokość stóp procentowych. Tak dzieje się właśnie wtedy, kiedy wybierzemy oprocentowanie zmienne. W przypadku takiego oprocentowania będzie ono rosnąć, jeśli Rada Polityki Pieniężnej NBP zdecyduje się na podwyższenie wartości stóp procentowych. Jeśli jednak będzie miało zjawisko przeciwne, czyli stopy zostaną obniżone, to oprocentowanie kredytu obniży się. Jest to więc niewątpliwa szansa na niższe koszty kredytu, a jednocześnie ryzyko wyższych kosztów. Zależnie od sytuacji. Jeśli ktoś chce w ogóle uniknąć takiego ryzyka, to dla niego dobrym wyborem powinna być oferta z oprocentowaniem stałym. Wtedy przez cały okres spłaty kredytu brana jest pod uwagę tylko jedna wartość oprocentowania ustalana na samym początku. Kredytobiorca wie czego się spodziewać i nie jest to zależne od zmian stóp procentowych. Na koszty wpływają również różnego rodzaju opłaty prowizyjne i na nie także należałoby zwrócić uwagę.

Przy wyborze kredytu należy też zwrócić uwagę na warunki otrzymania kredytu oraz na warunki jego spłaty. Jeśli chodzi o warunki otrzymania kredytu, to może być wymagane zaświadczenie o dochodach, czy wyciąg z konta bankowego, a także ubezpieczenie, czy podżyrowanie kredytu. Wiąże się to z pewnością z dość sporą ilością różnych formalności. Na szczęście wiele z nich, o ile nie wszystkie można w różnych bankach załatwić drogą online. Jeśli spełnimy wymagane przez bank warunki, to kredyt mamy prawie w kieszeni. Pozostają jeszcze warunki spłaty kredytu. Cześć ofert posiada je już z góry ustalone, ale część pozwala na ich elastyczne dopasowanie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków spłaty. Przy ustalaniu tych warunków chodzi przede wszystkim o dopasowanie wysoko sci oraz ilości rat, tak aby miesięczne obciążenie domowego budżetu nie było zbyt duże, a jednocześnie spłata nie przeciągała się na zbyt długi okres. Czasem trzeba pójść na kompromis względem jednej i drugiej opcji. Dość ciekawą propozycja wydają się być również raty malejące. Generalnie zasada jest taka, że w tym przypadku odsetki naliczane są od wysokości kapitału, który pozostał do spłacenia. Oczywistym jest więc, ze pierwsze raty będą wysokie, ponieważ są one naliczane od całego lub niemal całego kapitału kredytu. Kolejne raty będą zaś znacznie niższe. Ostatnia rata to praktycznie sama rata kapitałowa z bardzo małą częścią kapitałową.